Tananyag választó:
A ritmus
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be, mit tudsz a ritmusról!
Kérdések:
• Milyen eredetű szó a ritmus és mi az eredeti jelentése?
• A ritmus kialakulásának biológiai okai és története?
• Milyen elemek játszanak szerepet a ritmus létrejöttében?
• Mi a versritmus?
• Milyen két nagy csoportja van a versritmusnak?
• Milyen szerepe van a ritmusnak Ápriliy Lajos Március című versében?

Ápriliy Lajos: Március

A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.

Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.

Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.

Zeng a picinyke
szénfejű cinke
víg dithyrambusa: dactilusok

Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.

Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.

Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?