Tananyag választó:
A regény
Eszköztár:
A regény - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be a regény műfaját!
Kérdések:
• Melyik műnemhez tartozik a regény?
• Melyek a regény fő formai jellemzői?
• Mi a regény két fő csoportja és mi jellemzi ezeket?
• Vannak-e a regénynek műfaji kötöttségei?
• Mik lehetnek a regény esetében a közlés eszközei?
• Ki a mindentudó elbeszélő?
• A regény esetében a történeten kívül mi játszik még fontos szerepet?
• Sorolj fel néhány regénytípust!
• Milyen a regény tér- és időszemlélete?