Tananyag választó:
A munkadal
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be a munkadalokat, illetve Plutarkhosz Malomdalát!
Kérdések:
• Hogyan alakult ki a művészet?
• Mi tudsz a munkadal műfajáról?
• Hogyan jelennek meg mágikus elemek a munkadalokban?
• Hogyan jelennek meg a munkadal műfaji jellemzői a Malomdalban?
• Mit tudsz a Malomdal születéséről?

Malomdal

őrölj, malom, őrölj,
mert hisz Pittakosz őröl,
ki uralja a hatalmas Mütilénét.

(Szepesi Erika fordítása)