Tananyag választó:
A líra
Eszköztár:
A líra - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be a líra műnemét!
Kérdések:
• Mi a különbség a műnem és a műfaj között?
• Miket sorolunk a műnemek közé?
• Melyek a lírai művel legfőbb sajátosságai?
• Tartalmi szempontból milyen csoportokra osztható a líra?
• Mit tudsz a lírai művek terjedelméről?
• Sorolj fel néhány lírai műfajt!