Tananyag választó:
A középkori drámairodalom
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be a középkori drámairodalmat!
Kérdések:
• Mi jellemzi a középkori drámairodalmat összehasonlítva az antik drámával?
• Mi jellemzi az egyházi drámákat tartalmi és formai szempontból? Mi volt a legfőbb céljuk ezeknek a műveknek?
• Mi a passiójáték?
• Mi jellemzi a világi drámákat? Mi volt a legfőbb témája ezeknek a műveknek?
• Milyen típusai voltak a világi drámának? Mit tudsz ezekről?
• Mi volt a commedia dell’arte?
• Mi a haláltánc?
• Kik a commedia dell’arte legfontosabb szereplői?