Tananyag választó:
A históriás ének
Eszköztár:
A históriás ének - Feladat

„Igazmondó jámbor vitézöktül, kik ez dolgokba jelön voltanak, érteköztem: sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamisat be nem írtam, – az mi keveset írtam, igazat írtam...” (Tinódi Lantos Sebestyén)

Feladat ismertetése

Mutasd be a históriás ének műfaját, illetve Tinódi Lantos Sebestyén munkásságát!
Kérdések:
• Melyik műnembe sorolható a históriás ének?
• Mi jellemzi a históriás ének műfaját?
• Kik voltak az énekmondók?
• Ki volt Tinódi Lantos Sebestyén?
• A forrás alapján mi jellemzi Tinódi művészetét?
• Mely magyar írók, költők művészetére hatottak Tinódi históriás énekei?