Tananyag választó:
A haláltánc ábrázolása irodalmi és képzőművészeti alkotásokban
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A haláltánc alábbi meghatározásából kiindulva vizsgáljátok meg a szöveget, illetve az illusztrációkat abból a szempontból, hogy mennyiben felelnek meg a definíció egyes állításainak!

A haláltánc (francia 'danse macabre') késő középkori eredetű allegorikus műfaj, mely a költészetben, a képzőművészetben és a színjátszásban egyaránt előfordult. A korábbi hagyományokból a 14. század második felében született meg a haláltánc, mely az élőket képben és versben figyelmeztette a halál közelségére. Költeményekben, fametszeten, templomfali ábrázoláson a halál rendszerint csontváz formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti a legkülönbözőbb társadalmi típusokat képviselő embereket. A táncmotívum kereszténység előtti hiedelmekre utal, melyek szerint a temetőben éjjel táncra kelnek a halottak, de hajnalhasadásig vissza kell feküdniük a sírba.

1. csoport:
• Elemezzétek A haláltánc-balladát Faludy György Villon-átköltésében!
• Hogyan jelenik meg a halál allegóriája?
• Milyen társadalmi típusokat vonultat fel? Mire lehet ebből következtetni?
• Miképpen jelenik meg a halottak temetőbeli éjféli tánca?
• Hogyan ábrázolják ugyanezeket a jeleneteket Molnár Sándor illusztrációi?

2. csoport:
• Olvassátok el Arany János Hídavatás című balladáját!
• Hogyan jelenik meg benne a halál ábrázolása?
• Milyen társadalmi típusokat vonultat fel? Mire lehet ebből következtetni?
• Miképpen jelenik meg a halottak temetőbeli éjféli tánca?
• Hogyan ábrázolja ezeket a jeleneteket Zichy Mihály illusztrációja?

3. csoport:
• Olvassátok el Madách Imre: Az ember tragédiája londoni színének haláltánc-jelenetét!
• Hogyan jelenik meg benne a halál ábrázolása?
• Milyen társadalmi típusokat vonultat fel? Mire lehet ebből következtetni?
• Miképpen jelenik meg a halottak temetőbeli éjféli tánca?
• Ki az a szereplő, akire a halál egyetemessége nem érvényes? Miért?
• Hogyan ábrázolja ezt a jelenetet Buday György illusztrációja?