Tananyag választó:
A feladat ismertetése

Mutasd be a dal műfaját példák segítségével!
Kérdések:
• Melyek a dal műfajának legfőbb sajátosságai?
• Mi a szerelmi dal és a virágének?
• A dal műfajának milyen jellemző jegyei figyelhetők meg Balassi Bálint alábbi költeményében?
• Mi a rokonértelmű szavak használatának szerepe a műben?
• Mutasd be a helyzetdal műfaját Petőfi Sándor A Szerelem, a szerelem című költeménye segítségével!
• Mi a bujdosóének, mit tudsz kialakulásáról?
• Mutasd be a katonaének műfaját Balassi Bálint Egy katonaének című költeménye segítségével!
• Mi az ütemhangsúlyos verselés?
• Mit tudsz a Balassi-strófáról?

1. Mihelyest megláttalak

Mihelyest megláttalak, leányka,
Én azonnal megszerettelek,
Látásodkor ugy jártam, mint a fa,
Amelyet a villám gyujta meg.
Fa valék én, egy kiszáradott fa,
Melynek lombja szertehulla rég.
Most örűlök rajta, hogy az voltam,
Mert a száraz fa legjobban ég

2. Ej, haj, gyöngyvirág…

Ej, haj, gyöngyvirág,
teljes szekfű, szarkaláb,
bimbós majoranna.
Ha kertedbe mehetnék,
piros rózsát szedhetnék,
szívem megújulna,
szívem megújulna.
Ej, haj, gyöngyvirág,
teljes szekfű, szarkaláb
levendulavirág.
Ha kertedbe mehetnék,
ha ott kertész lehetnék,
mindjárt meggyógyulnék,
mindjárt meggyógyulnék.

3. Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki

Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most én mellettem,
Egészséggel, édes lelkem.
Én bús szivem vidámsága,
Lelkem édes kévánsága,
Te vagy minden boldogsága,
Veled Isten áldomása.
Én drágalátos palotám,
Jóillatú piros rózsám,
Gyönyerű szép kis violám,
Élj sokáig, szép Júliám!
Feltámada napom fénye,
Szemüldek fekete széne,
Két szemem világos fénye,
Élj, élj életem reménye!
Szerelmedben meggyúlt szivem
Csak tégedet óhajt lelkem
Én szívem, lelkem, szerelmem,
Idvez légy én fejedelmem!
Júliámra hogy találék,
Örömömben igy köszenék,
Térdet fejet neki hajték,
Kin ő csak elmosolyodék.

4. Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem…

A szerelem, a szerelem,
A szerelem sötét verem;
Beleestem, benne vagyok,
Nem láthatok, nem hallhatok.
Őrizem az apám nyáját,
De nem hallom a kolompját;
Rá-rámegy a zöld vetésre,
Hej, csak későn veszem észre.
Telerakta édesanyám
Eleséggel a tarisznyám;
Elvesztettem szerencsésen,
Lesz módom a böjtölésben.
Édesapám, édesanyám,
Ne bizzatok most semmit rám,
Nézzétek el, ha hibázok
Tudom is én, mit csinálok!

5. Elmegyek, elmegyek…

Elmegyek, elmegyek,
hosszú útra megyek,
hosszú út porából
köpönyeget veszek.
Búval és bánattal
kizsinóroztatom,
sűrű könnyeimmel
kigomboztattatom.
Fúdd el, jó szél, fúdd el
hosszú útnak porat,
hosszú útnak porat,
az én szívem búját.

6. Balassi Bálint: Egy katonaének

Vitézek, mi lehet
Ez széles föld felett
Szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor
Az sok szép madár szól,
Kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot,
Az ég szép harmatot
Ád, ki kedves mindennél.
Ellenség hírére
Vitézeknek szíve!
Gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kivül is,
Csak jó kedvéből is
Vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik,
Öl, fog, vitézkedik,
Homlokán vér lecsordul.
Véres zászlók alatt!
Lobogós kópiát
Vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt
Távol az sik mezőt
Széllel nyargalják, nézik,
Az párduckápákkal,
Fényes sisakokkal,
Forgókkal szép mindenik.
Jó szerecsen lovak
Alattok ugrálnak,
Hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát áll,
Ki lováról leszáll,
Nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten éjjel
Csataviseléssel
Mindenik lankadt s fáradt.
Az jó hírért névért
S az szép tisztességért
Ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát
Vitézségről formát
Mindeneknek ők adnak,
Midőn mint sólymok
Mezőn széllel járnak
Vagdalkoznak, futtatnak.
Ellenséget látván,
Örömmel kiáltván
Ők kópiákot törnek
S ha sulyosan vagyon
Az dolog harcokon,
Szólítatlan megtérnek;
Sok vérben fertezvén
Arcul reá térvén
Üzőt sokszor megvernek.
Az nagy széles mező,
Az szép liget, erdő
Sétáló palotájok,
Az utaknak lese,
Kemény harcok helye
Tanuló oskolájuk
Csatán való éhség,
Szomjúság, nagy hévség,
S fáradság mulatások.
Az éles szablyákban
Örvendeznek méltán,
Mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken
Véresen, sebekben
Halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra
Gyakran koporsója
Vitézűl holt testeknek.
Ó végbelieknek,
Ifjú vitézeknek
Dicséretes serege!
Kiknek ez világon
Szerte-szerént vagyon
Mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel,
Sok jó szerencsékkel
Áldjon Isten mezőkbe!