Tananyag választó:
Olvasás-irodalom - 4. osztály
  • 2 téma
Irodalmi szövegek feldolgozása a népköltészet (mesék, népdalok, versek, szólások, mondák, balladák) és a műköltészet (elbeszélések, regények, mesék, történelmi olvasmányok, mítoszok és versek) köréből negyedik osztályos tanulók számára.
Olvasás-irodalom - 4. osztály