Tananyag választó:
Irodalom - 7. osztály
  • 4 téma
Irodalom tananyag 7. osztályosok számára. Témái: A művészet születése, szerepe és hatása. Műnemek és műfajok. Lírai műfajok: dal, elégia, óda, himnusz, rapszódia, epigramma, lírai allegória, a tájleíró költészet és a lírai életkép. Epikai műfajok: mítosz, monda, mese, legenda, emlékirat, levél, parainézis, novella, útirajz.
Irodalom - 7. osztály