Tananyag választó:
Szabó Lőrinc
  • 5 foglalkozás
Szabó Lőrinc életpályája, költészete, Életrajz, pályakép
Szabó Lőrinc költészete a húszas években - kötetei, Tájékoztató, ismertető szöveg; műértelmezések
Szabó Lőrinc: A Bazilikában zúg a harang; Az Egy álmai; Különbéke, műértelmezések
Szabó Lőrinc: Tücsökzene (1947) című kötet verseinek, és A huszonhatodik év (1957) című szonettciklus ismertetése.
Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közben, műértelmezés