Tananyag választó:
Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. Kézikönyvek: szótár, lexikon, enciklopédia
Jegyzet szerkesztése: