Tananyag választó:
A baromfi tartása és takarmányozása
  • 5 foglalkozás
A baromfi takarmánykeverékének összeállításához használható takarmányok. A továbbtartásra szánt állatok elhelyezése, nevelőépületek és berendezések (etető- és itatótér), a nevelőház klímája, állománysűrűség, világítási program. A tenyésznövendékek (hústípusú és a tojótípusú jércék és kakasok) tartása és takarmányozása.A tenyésztojást termelő szülőpárok elhelyezése, tojóházak, állománysűrűség, etető- és itatótér, istállóklíma, a tojások kezelése. A tenyésztojást termelő hús- és tojótípusú szülőpárok takarmányozása. Az árutojás-termelés tartástechnológiája: növendéknevelés (hőmérséklet, világítás, istállóklíma, műveletek,alomanyag, ketreces nevelés). Az árutojást termelő tojóhibrid növendékek (jércék) takarmányozása. Az árutojás-termelés tartástechnológiája: tojóhibridek tojóházi tartása (padlós és ketreces), műveletek (csőrkurtítás, tarajvágás, körömvágás), istállóklíma, tojásgyűjtés- és tárolás. Az árutermelő tojótyúkok takarmányozása.A tojótyúktartás alternatív rendszerei. A pecsenye (hús)csirke elhelyezése, a hízlalótelep és hízlalóházak, berendezések, állományváltás, telepítési sűrűség, világítás, klimatizálás, ivóvízellátás. A pecsenye (hús)csirke takarmányozása. Takarmánykeverék összeállítása brojlercsirke részére.Keltetés. A gépi keltetés fizikai és mechanikai tényezői. Főbb keltetőgép-típusok. A keltetés eredményét befolyásoló tényezők. A keltetés technológiai lépései. Naposkori ivarmeghatározás (szexálás).
A tenyésznövendékek tartása és takarmányozása. Törzsludak tartása és takarmányozása.Hústermelés: pecsenyelúd tartása és takarmányozása, húsliba-előállítás. Májtermelés: a májalapanyag felnevelése és a tömés. Tolltermelés.
A tenyésznövendék házikacsa és pézsmaréce tartása és takarmányozása. Törzskacsák tartása és takarmányozása: tenyésztojás-termelés. A pecsenyekacsa tartása: félintenzív rendszerben és intenzív háromfázisú rendszerben. A pecsenyekacsa takarmányozása: félintenzív rendszerben és intenzív rendszerben. Májtermelés: a májalapanyag felnevelése és a tömés.
Szülőpárnövendékek tartása (nevelőházak) és takarmányozása.Tojástermelés. A szülőpárok tartása (tojóházak) és takarmányozása.A hízópulykák tartása (nevelőházak) és takarmányozása.
Extenzív tartás: törzsállat-tartás, tenyész- és árugyöngytyúk-nevelés és takarmányozása. Intenzív tartás: zárttéri gyönygytyúktartás és takarmányozás.