Tananyag választó:
A szarvasmarha tartása és takarmányozása
  • 5 foglalkozás
A borjak elhelyezése és takarmányozása a föcstejes, természetes és mesterséges (itatásos) nevelés valamint az utónevelés során. Növendék tenyészüszők tartása (üszőnevelő telepek) és takarmányozása az egyes életszakaszokban.Takarmányadag összeállítása növendék üszők részére.
A tejelő tehén elhelyezése: kötött és kötetlen tartás. A nem termelő állomány elhelyezése (szárazonállók, elletőistálló, betegistálló). A hazai tehenészeti teleprendszerek típusai, épületei.Nagy termelésű tehenek takarmányozása: takarmányozás a laktáció időszakában.A tejelő tehenek hagyományos nagyüzemi takarmányozása kötött tartásban (alaptakarmány). Takarmányadag összeállítása tejelő szarvasmarha részére (alaptakarmányadag). A tejelő tehenek hagyományos nagyüzemi takarmányozása kötött tartásban:takarmányadag összeállítása tejelő szarvasmarha részére (tejelő pótabrakkeverék). A tejelő tehenek korszerű nagyüzemi takarmányozása csoportos, kötetlen tartásban: takarmányadag összeállítása tejelő szarvasmarha részére (monodietikus adag). A gépi fejés. Fejés kötött tartásban és kötetlen tartási rendszerben. Fejőházi berendezések. A tehenészeri telepek fontosabb munkái, munkaszervezése.
Borjúhizlalás: tejes borjúhizlalás, fehérhúsúborjú-hizlalás, hagyományos borjúhizlalás. Növendék hízóbikák tartása, a telepek épületei, berendezései, intenzív és félintenzív takarmányozás. Takarmányadag összeállítása növendék hízómarhák részére. Növendéküsző-hizlalás és selejt tehenek feljavítása. A vágómarhák mérlegelése, szállítása, a vágómarhák és a marhahús minősítése.
A tenyészbikajelöltek felnevelése, tartása és takarmányozása. A kifejlett tenyészbikák tartása és takarmányozása.
Húsmarhák elhelyezése, gondozása és takarmányozása: a húshasznú anyatehenek és borjak takarmányozása.