Tananyag választó:
Műszaki ábrázolás
  • 7 téma
  • 2 foglalkozás
Műszaki ábrázolás oktatásának célja és módszerei. Rajzszabványok. Axonometrikus és vetületi ábrázolás. Rajzeszközök és használatuk.
Szabványos vonalvastagságok, vonaltípusok és alkalmazásuk. Szabványos méretarányok. Rajzlapkeretek, feliratmezők és kitöltése. Szabványírás. Betűmagasság, vonalvastagság, sortávolság, dőlésszög.
Alapgeometriák, görbék, síkidomok szerkesztése.
A műszaki ábrázolásban alkalmazott ábrázolási módok.
Testek áthatási görbéinek szerkesztése.
Metszeti ábrázolás módjai.
A méretmegadás elemei és a méretek ábrázolása.
Gépelemek, gépszerkezetek egyszerűsített, jelképes ábrázolásmódjai.
Építészeti rajzok készítésének alapelemei és szabályai.