Tananyag választó:
A hulladékhasznosítás
  • 3 foglalkozás
A prevenciós lépések ellenére is keletkező hulladék értékes komponenseinek kinyerése és anyagában történő újrahasznosítása
A hulladékot alkotó különféle anyagok kinyerése és új termékké történő feldolgozása
Az anyagukban már tovább nem hasznosítható hulladékok hasznosítása