Tananyag választó:
Térbeli ábrázolás
  • 8 téma
Vetítési módok, képsíkrendszer, képsíkok egyesítése
Az axonometrikus ábrázolás tengelyei, különböző axonometriák (izometrikus, frontális, dimetrikus)
Vetületi ábráról síklapú- és forgástestek rekonstrukciója, hiányos vetületi ábrák pótlása és vetület-összeválogatás utáni rekonstrukció
Sík és egyenes döféspontja, általános helyzetű egyenes és testek döféspontjainak szerkesztése, két sík metszésvonala
Metszési alapfeladatok vetítősíkkal (síklapú testek, hasábok, gúlák), általános helyzetű síkkal való metszés szerkesztése, valódi nagyság meghatározása, a metszetidom valódi nagysága
Gömb, henger, kúp síkmetszése
Hasáb és henger ferde metszetének kiterítése, gúla és kúp ferde metszetének kiterítése, átmeneti idomok szerkesztése, kiterítése, a síkmetszett testek hálózatának szerkesztése
Síklapú testek áthatása, láthatóság megállapítása, sík- és görbe lapú testek áthatása, síklapú és görbe felületű testek áthatása, hasáb-henger és gömb, hasáb-kúp, henger-gúla áthatásai