Tananyag választó:
Jogi alapfogalmak
  • 16 foglalkozás
A jog fogalma.A jog kialakulása
Az állam és a jog kapcsolata
Bizottságok az Országgyűlésben
Az Országgyűlés jogalkotó szerepe
A jogrendszer, jogág, jogforrás, jogszabály foglma
A Ptk. rendszere
A tulajdonjog tartalma
A kötelmi jogviszony jellemzői. A kötelmek keletkezése (példák)
A szerződések ismertetése, csoportosítása
Az öröklési jogcímek
A büntetőjogi és a szabálysértési fogalmak ismertetése
A jogszabályok érvényessége és hatálya
Írott jog és szokásjog meghatározása
Jogalkotás, jogalkalmazás, jogértelmezés fogalmainak meghatározása
A jogszabályok hierarchiájának meghatározása
A Magyar Köztársaság jogalkotó szerveinek felsorolása