Tananyag választó:
Általános közlekedésföldrajzi fogalmak
  • 5 foglalkozás
A szállítások forrásai és térbeli elhelyezkedésük
Néhány szállítási forrás felsorolása
A közlekedési hálózat formái és legfontosabb pontjai
A közlekedési izokron vonalak