Tananyag választó:
Az államháztartás
  • 5 foglalkozás
Az államháztartás alrendszereinek felsorolása, működési jellemzőik
Az egyes alrendszerek hatása a vállalatok életére, a vállalatok szerepe az alrendszerek kiadásai és bevételei alakulásában
A költségvetés bevételi oldalának fő összetevői
A költségvetés kiadási oldalán szereplő tételek csoportosítása, jellemzése
A deficit és szufficit fogalma, az államadósság típusai