Tananyag választó:
Az állami feladatok típusainak ismertetése, a fő támogatás típusok hozzájárulása ezen feladatok teljesítéséhez
A közvetlen és közvetett, az egyedi és normatív támogatás közötti különbség meghatározása
A közvetlen támogatás társadalmi és gazdasági hatásai
A közvetett támogatás társadalmi és gazdasági hatásai
A normatív támogatás működési mechanizmusa
Az egyedi támogatások indokai és céljai, döntési szempontjai