Tananyag választó:
A vállalkozó
  • 5 foglalkozás
A vállalkozó fogalma, szerepe a termelési folyamatban
A vállalkozói kockázat típusai és jövedelmének összetevői
A vállalkozói kockázat mértéke és az ezért elvárt jövedelem nagysága közötti összefüggések vizsgálata
Jövedelemmegoszlási problémák bemutatása, a funkcionális jövedelemelosztás jellemzői
Menedzserfizetések összehasonlítása hazai és nemzetközi viszonylatban