Tananyag választó:
A tőkepiac
  • 16 foglalkozás
Tőkepiac felosztása, tőkepiaci kereslet és kínálat jellegzetességei
A kamatláb fogalma, hatása a tőkepiacra
A tőkebefektetés és vagyonértékelés módszereinek bemutatása
A jelenérték jellemzői, számítási módja
A jövőérték jellemzői, számítási módja
Vagyontárgy tőkésített értékének meghatározása
A tőketulajdonos által elvárt hozam összefüggései
Nettó jelenérték fogalma, értelmezése, kalkulációja
Belső kamatláb fogalma, értelmezése, kalkulációja
A pénztőke kínálatának bemutatása a kamatláb függvényében
A pénztőke kereslete a kamatláb függvényében
Az értékpapírok szerepe a gazdaság működésében, értékpapírok csoportosítása
A kötvény jellemzőinek bemutatása
A részvény jellemzőinek bemutatása
Az értékpapírpiacok jellemzői
A tőzsde szervezetének bemutatása, a tőzsdei kereskedés jellemzői