Tananyag választó:
Az externáliák
  • 9 foglalkozás
Az externália fogalmának és alapvető csoportjainak definiálása
Az egyéni fogyasztó és vállalkozás haszonmaximalizálása és a társadalmi haszonmaximum eltérésének bemutatása
Jóléti veszteség bemutatása negatív externália esetén
Jóléti veszteség bemutatása pozitív externália esetén
Társadalmi optimum feltétele
A környezetszennyezés, mint negatív externália közgazdasági vonatkozásai
A jelenleg aktuális globális problémák, mint a negatív externália példái
Az internalizálás fogalma, típusai és az internalizálási folyamat szintjei
Mindennapi életből vett példák az egyes internalizálási módokra