Tananyag választó:
A vásárolt készlet értékelése
  • 3 foglalkozás
Készletek beszerzési árába számító tételek felsorolása, értelmezése
A beszerzési áron történő értékelés lehetséges problémái, az azokra adható válaszok
A készletcsökkenések, valamint a záró készlet mérlegértékének kiszámítása a FIFO és a csúsztatott átlagár módszerrel