Tananyag választó:
Viselkedéskultúra - viselkedéskultúra (fogalmak)
Eszköztár:
Abnormális viselkedés

A megszokott magatartást valamilyen okból megtagadó viselkedés, amely lehet megbotránkoztató, de olykor lehet megmosolyogtató is.

Affektálva beszél

Túlzottan finomkodó, kényeskedő beszédforma.

Ajándék

Általában ünnepekkor a szeretetet, odafigyelést kifejező, a másik félnek örömet szerző szándékkal átadott tárgy, vagy emlék.

Ájtatos viselkedés

Szenteskedő magatartás.

Akaratos viselkedés

Az akaratos ember figyelmen kívül hagyja, semmibe veszi a többi ember véleményét, és csak az ő elgondolásához ragaszkodik. Nem illendő viselkedés.

Aktívák

Könyvelésben az anyagi értékek és követelések összessége. Politikai pártok, tömegszervezetek legtevékenyebb tagjainak csoportja.

Aláírás

Névvel való hitelesítés.

Alázatos viselkedés

A szerény viselkedés régi megfelelője. Manapság a gyávaság képzetével társítjuk helytelenül.

Álszemérmes viselkedés

Oktalanul szemérmeskedő, tartózkodó magatartás.

Amorális

Akinek nincs erkölcsi érzéke, ítélete.

Antipátia

Ellenszenv.

Ápoltság

Tisztaság, rendezettség, nem elhanyagolt külső.

Asszony

Férjes, özvegy vagy elvált nő.