Tananyag választó:
A szálloda működésének személyi feltételei
  • 4 téma
A szervezeti felépítés célját és lényegét vizsgáljuk. A horizontális és vertikális tagoltság, a szakmai és függelmi kapcsolatok fogalmát tisztázzuk.
Különbséget teszünk a vendéggel érintkező és nem érintkező munkakörökben megjelenő feltételek között. Megtárgyaljuk azokat a szakmai, általános és speciális követelményeket, melyek birtokában van esély bizonyos posztok megpályázására.
Megismerkedünk a szállodai menedzsment tagjaival, a különböző vezetési szintekhez tartozó vezetőkkel és feladataikkal.
Mivel a szállodák magas létszámmal dolgoznak, ezért van szükség a létszám és bérgazdálkodásra. A létszám nagyságát sok tényező befolyásolja.. Szót ejtünk a bérezés módjáról és az elemzés legfontosabb mutatószámairól.