Tananyag választó:
A szállásadás története az ókortól napjainkig
  • 4 téma
Történeti visszatekintés az ókorban és az újkorban megjelenő szállásadás területére.
Magyarország területén is számbavesszük a szállásipari emlékeket és azokat az eseményeket, vezéralakokat, melyek befolyásolták ennek fejlődését.
A szállásadás fejlődése szempontjából fontos szerep hárul a szakmai szervezetekre. Ezek közül a jelentősebb hazai és nemzetközi szerveket mutatjuk be.
Sokat köszönhetnek a hazai szállodák a nemzetközi szállodaláncoknak. Bemutatjuk azokat a tényezőket, melyek az integrációt előidézték, illetve a csatlakozás előnyeit és hátrányait.