Tananyag választó:
A minőségbiztosítás módszerei és eszközei
  • 7 foglalkozás
A csoportos alkotómunkák bemutatása
Az adatok gyűjtésének, csoportosításának és ábrázolásának ismertetése
A Pareto-elemzés leírása
Okok és okozatok összefüggéseinek ismertetése, elemző módszereinek bemutatása
A szórás és a mátrixdiagram leírása
A grafikus folyamatleíró módszerek, a fadiagram és az affinitásdiagram értelmezése
Az FMEA, az 5S és a QFD módszerek bemutatása