Tananyag választó:
Módszerek és eszközök a minőségbiztosításban
  • 1 téma
  • 2 gyűjtemény
A csoportos alkotómunkák bemutatása, az adatok gyűjtésének, csoportosításának és ábrázolásának ismertetése, a Pareto-elemzés leírása, okok és okozatok összefüggéseinek ismertetése, elemző módszereinek bemutatása, a szórás és a mátrixdiagram leírása, a grafikus folyamatleíró módszerek, a fadiagram és az affinitásdiagram értelmezése, az FMEA, az 5S és a QFD módszerek bemutatása