Tananyag választó:
A szabályozástechnika alapjai
  • 18 foglalkozás
  • 1 gyűjtemény
A szabályozástechnika alapelemeinek bemutatása
A szabályozástechnika jelölésrendszerének ismertetése
A szabályzási kör jeleinek ismertetése
Szabályozóberendezés és szerveinek bemutatása
A szabályzási kör jellemzőinek tárgyalása
A kézi és az önműködő szabályozás ismertetése
Folyamatos és időszakos szabályozás ismertetése
A szabályozástechnikai tag fogalmának ismertetése és jellemzőinek bemutatása
A hatásvázlat részletes ismertetése
Az egységugrás bemenőjel fogalmának magyarázata
Az átmeneti függvény fogalmának magyarázata
Az átviteli tényező fogalmának magyarázata
A vizsgálójelek részletes bemutatása
A szabályzástechnikai tagok osztályozása és jellemzőik ismertetése
Egyszerű szabályzók elvének bemutatása
PID-szabályozók és összetett szabályozók elvének bemutatása
Szerkezeti elemek, érzékelők, információtárolók ismertetése
Gépek mechanikus vezérléseinek ismertetése