Tananyag választó:
A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése, Coulomb törvénye
  • 4 foglalkozás
Coulomb törvénye, amely az elektromosan töltött részecskék és testek között ható erő nagyságát mutatja meg
A térerősség, különálló töltések, különnemű és egynemű töltések, valamint párhuzamos lemezek szemléltetése erővonalakkal
A párhuzamos lemezekre kapcsolt feszültség és a lemezek között kialakuló térerősség kapcsolata