Tananyag választó:
Félvezető diódák
  • 5 foglalkozás
A szilícium kristályszerkezet: a sajátvezetés, a P és az N típusú szennyezés ismertetése
A PN átmenetek felépítése és működése, a határréteg, a félvezető diódák felépítése és rajzjele
A félvezető dióda viselkedése nyitó- és záróirányú előfeszítés esetén, a dióda jelleggörbéi
Az egyutas és a középkivezetéses, kétutas egyenirányító, valamint a hídkapcsolású (Graetz-kapcsolású) kétutas egyenirányító működése
Pufferkondenzátor, RC- valamint LC-szűrők alkalmazása