Tananyag választó:
Elektromágneses indukció
  • 7 foglalkozás
Indukciótörvény fogalma, a Faraday és a Lenz törvény egyesítése
Mozgással történő feszültségkeltés és áramváltozással indukált feszültség összehasonlítása
Egy mágneses térbe helyezett lemezen kialakuló örvényáram okai és ennek csökkentése
Az önindukció jelensége, az önindukciós tényező fogalma, jele, mértékegysége, alapegysége és kiszámítási módja
Az induktivitás energiáját meghatározó összefüggés, a szkinhatás és a kölcsönös indukció jelensége
A sorosan és a párhuzamosan kapcsolt tekercsek induktivitásának eredője
Az egyenfeszültségre kapcsolt tekercs feszültségének és áramának változásai