Tananyag választó:
A kinetikus gázelmélet alapjai
  • 7 foglalkozás
A mechanikai modell a gázok viselkedésének szemléltetésére
A gázok nyomása; a gáztérfogat, a hőmérséklet, az anyagmennyiség értelmezése
A molekulák sebességének számítása
A Maxwell-görbe különböző hőmérsékleteken
A molekulák keveredő mozgása; a diffúziót befolyásoló tényezők
A moláris tömeg által befolyásolt jellemzők
A gázok abszolút sűrűsége; a gázok relatív sűrűsége