Tananyag választó:
Az 1920-as évek gazdasági változásai
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be az I. világháború utáni gazdasági változásokat!
Kiegészítő információk:
• A kérdéses időszakban zajló gazdasági változások közül ez a feladat kiemelten a Dawes-tervvel és következményeivel foglalkozik. Egy kitekintő kérdés kapcsolódik csak a Szovjetunióban zajló gazdasági változásokhoz.
Kérdések:
• A szöveg alapján állapítsa meg, hogyan függ össze az I. világháború lezárása és a Dawes-terv kidolgozása!

„Mivel a háború következményeként Németország hitelezői már-már teljesítőképességük határait súroló adókat fizetnek, Németországnak is évről-évre fizetőképességének felső határáig kell adót fizetnie. Ez összhangban van a versailles-i szerződés azon igazságos és alapvető elvével, amelyet Németország 1919. május 29-i jegyzékében ismételten megerősített, miszerint a német adózási rendszernek viszonylag ugyanolyan keménynek kell lennie, mint bármely, a bizottságban képviselt hatalom országában. Ennél a felső határnál többet nem várhatunk, és ennél kevesebb megszabadíthatná Németországot a közös nehézségektől, és az ipari versengésben méltánytalan előnyt biztosítana számára. Ezt az elvet váltja valóra a terv.” (Részlet a Dawes-tervből 1924)

• A forrás nagybetűs részeinek értelmezésével állapítsa meg, hogyan vélekedett a közgazdász a világháborút lezáró békék gazdaságot érintő intézkedéseiről!

„Az igazság azonban az, hogy nemcsak egy elméleti kérdésről van szó. Ezzel a könyvvel az a célom, hogy bebizonyítsam: EGY KARTHÁGÓI BÉKESZERZŐDÉS gyakorlatilag sem nem helyes, sem nem lehetséges. Jóllehet az az irányzat, amelyből ez az elgondolás ered, tekintetbe veszi a gazdasági tényezőt, mégis átsiklik A JÖVŐT MEGSZABÓ GAZDASÁGI TENDENCIÁKON. Az órát nem lehet visszaállítani. Nem lehet Közép-Európa 1870-ES ÁLLAPOTÁT helyreállítani anélkül, hogy elő ne idézzenek olyan feszültségeket Európa szerkezeti felépítésében, ne engedjenek szabadjára olyan emberi és szellemi erőket, amelyek HATÁROKON ÉS FAJTÁKON TÚLLÉPVE nemcsak bennünket és GARANCIÁINKAT, hanem intézményeinket és TÁRSADALMUNK FENNÁLLÓ RENDJÉT IS legyűrnék.” (Keynes: A békeszerződés gazdasági következményei 1919)

• Mit reméltek a Dawes-tervtől a nagyhatalmak? Miért volt érdeke az USÁ-nak a európai gazdasági fellendülés?
• A flash segítségével kövesse nyomon a pénz áramlásának folyamatát!

• Mi az előnye és mi lehet a hátránya a nagyhatalmak közötti ennyire szoros gazdasági kapcsolatoknak?
• A táblázat adatai alapján állapítsa meg, hogy milyen eredménnyel járt a Dawes-terv!

Az ipari termelés mutatói

• Mi a magyarázata a radikális szovjet gazdasági változásoknak? (lásd táblázat)