Tananyag választó:
Magyarország az újkorban
  • 21 feladat
Erdély és a Habsburg, illetve a török birodalom kapcsolatának bemutatása
Az 1687. évi törvények elemzése, a Habsburg-magyar viszony bemutatása
A reformáció korára jellemző társadalmi ellentétek bemutatása Bornemissza Péter írása alapján.
Apáczai Csere János Enciklopédiájának elemzése, és a korszak tudományos világképének bemutatása.
II. József rendeletei, a felvilágosult abszolutizmus működése Magyarországon
A jobbágykérdés alakulásának bemutatása reformkori politikusok elképzeléseinek elemzése alapján
Kossuth Lajos politikai programjának bemutatása
Kossuth Lajos és Deák Ferenc kiegyezéssel kapcsolatos politikai elképzeléseinek összehasonlítása
A magyar politikai elit elképzelései a törökhöz való viszonyról
A nemesek szabadságjogainak összegyűjtése és értékelése forráselemzés alapján
Pázmány Péter dogmatikai érvrendszerének és hitvitázó iratának elemzése
A Pragmatica Sanctio elemzése és a Habsburg-magyar közjogi kapcsolatok bemutatása
A Rákóczi-szabadságharc kirobbanásához fűződő dokumentumok elemzése, az események történelmi hátterének feltárása
Magyar sérelmek a török kiűzése után
Széchenyi István gazdaság- és társadalompolitikai elképzelései
Széchenyi és Kossuth politikai nézeteire vonatkozó források összehasonlító elemzése
A dualizmus kori választási rendszer és választási kampány jellemzőinek bemutatása
A vallásszabadság kérdése a 16-17. századi Magyarországon
II. Lipót és a magyar rendek kapcsolata