Tananyag választó:
Források a középkori Magyarország történelméből
  • 11 feladat
Forráselemzés készítése a magyarság életmódját bemutató Dzsajhani-hagyományról
A honfoglalók harcmodorának bemutatása Bölcs Leó Taktika c. műve alapján
Szt. Gellért legendájának elemzése, a 11. századi egyházi viszonyok feltárása
István király fiához írt intelmeinek elemzése, a 11. századi uralkodói eszmerendszer feltárása
Az Anjou-kor elejére jellemző egyházi viszonyok és az egyháziak sérelmeinek bemutatása
Forráselemzés készítése Nagy Lajos 1351. évi törvényeiről
Zsigmond király hatalomra kerülésének és a bárói küzdelmeknek a bemutatása
A várnai csata leírásának elemzése, a magyar hadvezetés hibáinak bemutatása
A nemesség jogállásának és társadalmi helyzetének bemutatása a 15-16. században
Társadalmi változások az Árpádok uralkodása idején