Tananyag választó:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• Az ókori Egyiptom gazdálkodásához kapcsolódó anyagok megtekintése után, a kérdésekre adott válaszok jelenthetik a prezentáció vázát.
• A prezentáció bemutatja, hogy az ókori Egyiptom gazdasága az öntözéses földművelésre épült, amelyhez kedvező körülményeket teremtett a Nílus évenkénti, szabályos áradása. Ennek időpontját magas szintű a csillagászati és matematikai ismeretek segítségével előre tudták jelezni. A száraz évszak idején csatornahálózat, gátak és vízátemelő szerkezetek segítségével biztosították az öntözést. A gazdálkodásban az állam erős irányító és újraelosztó (redisztributív) szerepet játszott. A gazdálkodás központjai a raktárak voltak, amelyekbe a termést összegyűjtve, lehetővé vált a rosszabb termést elérő területek lakosságának támogatása. A gazdasági élet működtetéséhez magas szintű szervezettségre (írásbeliség, hivatalnokok, nyilvántartások készítése, csatornahálózat fenntartása stb.) volt szükség, ami nélkülözhetetlenné tette az állam jelentős szerepvállalását. Az államnak a gazdaságban betöltött kizárólagos vezető szerepe a társadalmi és a politikai életben is megmutatkozott, az állam centralizáltsága, az állami hatalom feltétlen elfogadása, az egyén alárendelődése a hatalomnak nélkülözhetetlen feltétele volt a gazdaság működőképességének.