Tananyag választó:
A nemesek szabadságáról
Eszköztár:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést a nemesek szabadságjogait bemutató forrásról! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Melyek a nemesség legfontosabb szabadságjogai?
Honnan erednek ezek?
Kinek a törvénykezésére hivatkozik konkrétan is a forrás?
Milyen szerepet játszott a nemesség jogainak védelmében?
Hogyan tud egy magyar uralkodó kibújni a forrásban említett ellenállási záradék hatálya alól?