Tananyag választó:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést a Dzsajhani-hagyomány alapján a 9. századi magyarság életmódjáról! A fogalmazás csomópontjait és felépítését az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.

Milyen forrásokból táplálkozik a Dzsajhani-hagyomány?
Hogyan és milyen formában maradt ránk?
A Dzsajhani által rögzített információk eredete és fennmaradása hogyan befolyásolja a forrásértéket?
Csoportosítsd a fennmaradt ismereteket! Mit mond a hagyomány a magyarok szervezetéről, életmódjáról, gazdaságáról, kultúrájáról, vallásáról, külkapcsolatairól stb.?
Milyen életmód tárul fel a forrásból?