Tananyag választó:
A pannonhalmai bencés főapátság
Eszköztár:
A pannonhalmai bencés főapátság - a mellékszentély boltozata a 16. század elejéről

Emlék

Megnevezés: Bencés főapátság

Anyaga:

Típusa: Kolostor, Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 16. század

Rövid leírás: A mellékszentély boltozata a 16. század elejéről.

Település

Típusa: Kolostor

Ország: Magyarország

Település: Pannonhalma

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Mátyás uralkodása alatt számos apátság került a király által kiválasztott adminisztrátorok kezébe. Az egyik legjelentősebb bencés monostor, Pannonhalmaadminisztrátora maga a király lett, akinek a nevében 1479-től Piber Benedekbudai udvarbíró és visegrádi várnagy kormányozta az apátságot. Ez a világi fennhatóság azonban csak gazdasági természetű volt, és egyáltalán nem vált a szerzetesek kárára, sőt éppen ezekben az években építették újjá a teljes kolostorépületet és boltozták be a templommellékszentélyeinek egy-egy szakaszát. Ez utóbbi, valamint az 1486-os építési feliratot viselő új kerengőfolyosó csaknem teljes épségben maradt fenn. Az új kerengő a nyitott oszlopsoros XIII. századival ellentétben üvegezett, nagyméretű csúcsíves ablakokkal nyílott az udvarra. Boltozatai egyszerű csillagformák, csak a templomkapu feletti és a sarokszakaszok kaptak bonyolultabb bordarajzolatot. Úgy a nyílásformák, mint a boltozatok sok rokon vonást mutatnak az 1484-ben épült visegrádi palota-kerengővel, ám térarányaik és a konzolok megoldásai teljesen eltérőek. PannonhalmaVisegráddal egy időben folyó építkezéseit ugyanaz a személy, Piber Benedek kezdhette meg, aki a visegrádi építkezéseket is irányította. Később a Dunántúl 1500 körüli építészetében igen jelentős szerepet játszottak Tolnai Mátépannonhalmi apát építkezései. Az ambiciózus férfiú 1500-tól 1535-ben bekövetkezett haláláig viselte a pannonhalmi főapáti méltóságot, amit a rend megreformálása használt fel. Kolostoratemplomát is renoválta és kibővítette. Minden bizonnyal ő építtette a bazilika északi oldalához a Szt. Benedek kápolnát, amelybe később eltemették. A kis tér csillagboltozatát függő zárókövek és repülőbordák, valamint villás átmetsződésű boltvállak gazdagítják. Boltozatának formái a templomfőszentélyénekcsillagboltozatán is visszatérnek. Ezekkel együtt épülhetett a két mellékszentély keleti bővítménye reneszánszpeducciokra támaszkodó későgótikuscsillagboltozataikkal. E későgótikus építkezések valószínűleg még a XVI. század első évtizedében folyhattak, akár évtizedekkel megelőzve a Szt. Benedek kápolnától keletre lévő két reneszánsz ajtókeret elhelyezését, amelyek közül a keletebbit Tolnai Máté címere ékesíti.