Tananyag választó:
A gyöngyösi és a gyöngyöspatai plébániatemplomok
Eszköztár:
A gyöngyöspatai plébániatemplom déli mellékhajó

Emlék

Megnevezés: Plébánia templom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: Déli mellékhajó

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Gyöngyöspata

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Déli mellékhajókésőgótikushálóboltozata. A XV. század második felében Gúti Ország Mihály és Losonczy Albertzálogbirtoklása idején történhetett meg a templom újjáépítése. A többször bővített korábbi kéthajós, kápolnasoros épületet nagyrészt lebontva A templomotháromhajós álbazilikává alakították és háló, illetve csillagboltozatokkal fedték le. A széles és alacsony arányú főhajótér a korabeli felvidéki templomépületekre emlékeztet (pl. Késmárk, Szepeshely). A templom nyugati homlokzatához új tornyot emeltek. Felül karcsú nyolcszögű, alul alacsony, kocka alakú tömbje a kassai Szt. Erzsébet templomtornyára emlékezett, miként a rajta elhelyezett lépcsőzetes lezárásakapuzat is provinciális formában utánozza a kassai kapuzatokat.