Tananyag választó:
A vajdahunyadi vár északi palotaszárnya

Emlék

Megnevezés: Vár

Anyaga:

Típusa: Vár

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: Északi palotaszárny

Település

Típusa: Vár

Ország: Románia

Település: Vajdahunyad

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Hunyadi János az apja által emelt vajdahunyadi várát az 1440-es években először megerődítette. Az újonnan épült külső várfalakat négy kerek toronnyal és két kaputoronnyal erősítette meg, illetve egy teljesen külön álló öregtornyot is építtetett. Egy második építési fázisban a várat pompás palotává alakította. A korai belső várfalak védelmi szerepét megszüntetve a falszorosok egy részét beépítették. 1446-ban elkészült a kápolna, majd 1452-1453 között az emeletes lovagterem. Az új épületeket igen gazdag kőfaragómunkával díszítették, úgy tűnik, itt már francia mesterek is dolgoztak. Mátyás király a családja névadó rezidenciáját korábban anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adta, majd annak 1483/1484-ben bekövetkezett halála után Corvin Jánoshoz került. Már 1480 körül megindulhatott a vár átépítése, amit a kaputornyon feltüntetett egykori 1480-as évszám igazol. Ebből az építkezésből származik a kaputorony zárt erkélye. Valószínűleg az 1480-as években épült csak ki teljesen a Hunyadi János által 1452-53-ban emelt nagyteremépület emeletének erkélysora is. Az erkélysort díszítő címersorozaton - amely egyébként a visegrádi címeres erkélyhez hasonló koncepciót tükröz - többek között Kinizsi Pál címere is szerepel, ez pedig csakis ez 1480-as években kerülhetett ide, amikor az alacsony sorból származó hadvezér karrierje a törökök felett aratott 1479-es kenyérmezei győzelme után megindult, s ettől kezdve jelentős személyiséggé vált a királyi udvarban. A vajdahunyadi erkélysor feltehetően az esztergomi érseki palota nagytermének hasonlóan elrendezett erkélysorát követte. A másik jelentős kései Mátyás-kori épületrész a vár északi sarkán emelkedő úgynevezett Aranyház. Ennek külső homlokzatát is díszes zárt erkély díszítette, udvari frontján pedig a földszinten nagy későgótikus ablakokra, az emeleten zömök, falazott pillérekre támaszkodó, belül falfestményekkel díszített loggia épült. Corvin János özvegye György brandenburgi grófhoz ment feleségül, aki így megörökölte a hatalmas Hunyadi vagyont. A gróf az enyingi Török családnak adta zálogba a várat. Így örökölte Török Bálint, aki akkor Ferdinánd támogatója volt, ezért Szapolyai megostromoltatta az erősséget. A tűz pusztításait Török Bálint helyreállíttatta.