Tananyag választó:
Árpolitika, árstratégia
  • 4 foglalkozás
Az ár lényege, jövedelalakító szerepe. Árképzési elvek, árorientációk.
Az árpolitikai döntési terület. Az árpolitika kapcsolata a választék- és piacbefolyásoló politikával. Az árszínvonal eligazító szerepe. Az ár és a szolgáltatás közötti viszony.
Az árdifferenciálás fogalma, alkalmazási területei.
A fedezeti pont fogalma. A fogyasztói árelfogadás lényege, meghatározó tényezői. Az árérzékenység befolyásolói.