Tananyag választó:
Közlekedés
  • 3 törzsanyag
Általános jogi ismeretek
  • 4 téma
Jogi alapfogalmak, a magyar állam jogrendszere, alkotmány
Közlekedési alapismeretek
  • 8 téma
A közlekedés alapjai, a gépjármű-közlekedés típusai; csővezetékes szállítás; távközlés és hírközlés
Közlekedési földrajz
  • 9 téma
A közlekedés és szállítás földrajza Magyarországon és Európában