Tananyag választó:
Informatika
  • 9 törzsanyag
A műszaki pályák világa
  • 3 téma
Tájékozódás a műszaki pályák világában, pályaválasztás
Anyag- és eszközismeret
  • 3 téma
Az informatikában használt anyagok, számítástechnikai és kommunikációs eszközök tulajdonságai
Számítástechnikai gyakorlatok
  • 5 téma
Számítástechnikai gyakorlatok a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, előadástervezés témaköreiből; hálózati ismeretek
A műszaki ábrázolás és multimédiás feldolgozás alapjai
  • 3 téma
A számítógépes rajzolás alapjai; multimédiás eszközök használata
Programozási alapismeretek
  • 1 téma
Informatikai, programozási alapfogalmak, kódrendszerek, adattárolás, programnyelvek generációi
Programozáselmélet
  • 1 téma
Programozáselméleti alapok: feladatstrukturálás, matematikai modellek, algoritmuskészítés, folyamatábrázolás, a programozás folyamata
A program gyakorlati megvalósítása
  • 9 téma
Számítógépes programozás a gyakorlatban: értékadás, változók, konstansok, formok, elágazások és ciklusok, objektumorientált programozás, hálózati architektúrák, szolgáltatók és protokollok
Adatbázis-kezelés
  • 5 téma
Az adatbáziskezelés alapjai: relációk, adatbázis feltöltés és rendszerezés, szűrés, listázás, keresés; űrlapok és formok használata
Hardverismeret és gyakorlat
  • 2 téma
A logikai áramkörök és az integrált áramkörök felépítése