Tananyag választó:
Elektronika, elektrotechnika
 • 15 törzsanyag
A műszaki pályák világa, elektronika alapfogalmai
 • 3 téma
Az elektronika alapjai, a villamosság felhasználása, ellenállások a gyakorlatban
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei
 • 2 téma
Az áramkör fogalma, alaptörvények és számítások
Nevezetes passzív villamos hálózatok
 • 2 téma
Feszültségosztás, áramosztás törvénye, Wheatstone-híd; méréshatárbővítés
Energiaforrások
 • 5 téma
Villamos munka, teljesítmény és hatásfok; generátorok, szuperpozíció, a villamos áram hatásai
Villamos erőtér
 • 4 téma
A villamos tér jellemzői; anyagok viselkedése villamos térben, kondenzátorok, töltés, kisülés, energia
Mágneses erőtér
 • 3 téma
A mágneses tér jellemzői; anyagok viselkedése mégneses térben; elektromágneses indukció
Szinuszos mennyiségek - váltakozó áramú áramkörök
 • 3 téma
A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői, összetett váltakozó áramkörök, váltakozó áramú teljesítmények
Többfázisú hálózatok
 • 3 téma
Többfázisú hálózatok jellemzői, tulajdonságai; a villamos energia szállítása és eloszlása
Villamos gépek
 • 5 téma
Transzformátorok, villamos forgógépek, generátorok, váltakozó áramú motorok
Passzív elektronikai áramkörök
 • 3 téma
A kétpólusok és a négypólusok felosztása és jellemzői; szűrőáramkörök
Félvezető áramköri elemek
 • 5 téma
Félvezető és speciális diódák, bipoláris és unipoláris transzformátorok, egyéb félvezetők
Tranzisztoros alapáramkörök
 • 8 téma
Tranzisztoros alapáramkörök jellemzői és felépítése
Alapáramkörök alkalmazásai
 • 6 téma
Alapáramkörök alkalmazásai: erősítők, oszcillátorok, stabilizátorok
Impulzustechnikai alapáramkörök
 • 3 téma
Impulzus fogalma, fajtái és azok jellemzői; passzív jelformálás; impulzusok előállításának módjai
Digitális alapáramkörök
 • 5 téma
Digitális alapáramkörök elméleti alapjai, felépítése és működése