Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Árpád-házi Szent Erzsébet

Erzsébet, Árpád-házi, Szent (1207-1231): Tartománygrófné, terciárius. A szegények iránti szeretetből lemondott vagyonáról, és a keresztény könyörület maradandó példaképe lett. Apja, II. András (Endre) férjhez adta IV. Lajoshoz, I. Hermann türingiai őrgróf fiához, aki a IV. keresztes háborúban egy pestisjárvány áldozat lett. Erzsébet elhagyta Türingiát, és nagybátyjánál, Eckbert bambergi püspöknél keresett menedéket. Nemsokára belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, s Marburgban ispotályt építtetett. Rendkívüli szegénységben élt. Hátralévő életét a szegények és betegek szolgálatának szentelte. Művészeti ábrázolásokon alamizsnát, élelmet osztogatva jelenik meg, máskor kettős koronát visel, köpenyét olykor elborítják a rózsák.