Tananyag választó:
Témák és formák. Kódexművészet
  • 6 foglalkozás
  • 2 szöveg
  • 2 gyűjtemény
  • 1 tesztfeladatsor
A kódexek anyaga először papirusz volt, majd pergamenre írtak, amit a középkor végén papír váltott fel. Mindegyiknek speciális volt készítési technikája és az alapanyag is teljesen más volt.
A korai középkor kódexfestészete: a bizánci könyvfestészet, az ír-angolszász könyvfestészet, és a Karoling könyvfestészet.
Franciaországban a kódexfestészet északon az angolszász művészet hatását mutatja, délen pedig a katalán, mozarab, bizánci elemek dominálnak benne. Franciaország krónikája: Grandes Chroniques de France. A flamand közel áll a francia miniatura elemeihez.Német területről a Manesse-dalgyűjteményt kell megemlíteni.
További fogalmak...
További fogalmak...
Magyarországi kódexek, mint pl. a Képes Krónika, Pray-kódex, Gesta Hungarorum, Magyar Anjou-Legendárium, Isztambuli Antifonale, Brüsszeli misekönyv, Regiomontanus-kódex.
  • 1 hivatkozás